Privatumo politika

Esame įsipareigoję saugoti jūsų privatumą ir siekiame būti visiškai atskaitingi bei skaidrūs apie informacijos rinkimą ir naudojimą mūsų svetainėje. Šiame dokumente yra pristatoma mūsų privatumo ir slapukų politika (toliau – Politika), kurioje rasite mūsų nuostatas ir principus dėl asmens duomenų apsaugos.Ši Politika taikoma kiekvieną kartą, kai lankotės Xtrapp (toliau – Bendrovė) interneto svetainėje, registruojatės susitikimams ar skambučiams, teikiate prašymus ar pateikiate darbo paraišką bei kai Bendrovė siunčia naujienlaiškius. Asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Europos Sąjungos duomenų apsaugos reglamentu Nr.2016/679, Asmens duomenų įstatymu bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.Jei turite klausimų apie mūsų politiką, susisiekite su mūsų vadovu šiuo el. pašto adresu:

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

Įmonės asmens duomenų tvarkymas

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, užtikriname, kad Bendrovė asmens duomenis tvarkytų šiais tikslais:

  • tiesioginė rinkodara, įskaitant informacinius biuletenius ir atsiliepimų formas;

Kokie asmens duomenys renkami?

Bendrovė renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

  • pagrindiniai duomenys, reikalingi tiesioginei rinkodarai: vardas, pavardė, adresas ir kontaktiniai duomenys;
  • duomenys, reikalingi prekėms parduoti: užsakymo rekvizitai ir informacija, reikalinga gamybos užklausai ar sąskaitos faktūros pateikimui ir kt.;
  • papildomi duomenys, surinkti gavus Jūsų sutikimą; bus detaliai apibrėžtas duomenų prašymo tikslas. Šie duomenys taip pat bus tvarkomi pagal Politikos standartus.

Koks yra jūsų asmens duomenų rinkimo teisinis pagrindas?

Bendrovė gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik remdamasi sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu, kai Jūs sudarote pirkimo-pardavimo sutartį su Bendrove arba prašote informacijos apie galimą sutartį. Bendrovei taip pat gali tekti tvarkyti duomenis siekiant teisėto bendravimo su klientais, pavyzdžiui, siųsti atsiliepimų formas, informacinius biuletenius ir naują informaciją apie prekes ar paslaugas. Kitu pagrindu Bendrovė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis gavusi Jūsų sutikimą, kad Bendrovė galėtų teikti tiesioginę rinkodarą per individualius pasiūlymus arba atlikti individualaus kliento analizę. Bendrovė taip pat gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis vykdydama teisinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, vykdydama norminių aktų reikalavimus, teikdama atsakymus į teisėtus valstybės ir savivaldybių prašymus ar kitus teisėtus tvarkymo pagrindus.

Slapukai

Slapukų surinkta informacija leidžia mums suteikti jums patogumą naršyti ir gauti patrauklius pasiūlymus, kartu suteikia mums naudingos informacijos apie svetainės vartotojų elgesį, todėl galime analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir Bendrovės paslaugos.Taip pat slapukus naudojame norėdami užregistruoti, ar sutikote naudoti slapukus Bendrovės svetainėje, todėl jums nereikia atsakyti į šį klausimą kiekvieną kartą apsilankius svetainėje.Bendrovės darbuotojai turi prieigą prie Bendrovės interneto svetainės lankytojų statistikos, yra atsakingi už duomenų analizę ir svetainės tobulinimą. Mūsų svetainėje nurodyti oficialūs įmonės atstovai yra atsakingi už mūsų produkcijos pardavimą ir plėtrą, taip pat svetainės turinio valdymo įrankių teikimą.Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, tiesiog apsilankykite www.allaboutcookies.org arba savo naršyklės pagalbos puslapyje.

Kaip tvarkyti savo slapukus?

Bendrovės svetainėje galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Galite valdyti ir (arba) ištrinti slapukus pagal savo pageidavimus. Naršyklės nustatymuose (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome ir kt.) galite pasirinkti, kuriuos slapukus priimti ar atmesti. Galite ištrinti visus savo kompiuteryje jau esančius slapukus; daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų saugomi. Šių nustatymų vieta priklauso nuo naudojamos naršyklės.Daugumoje naršyklių galite atlikti šiuos veiksmus:

  • patikrinti, kurie slapukai yra išsaugoti ir ištrinti atskirus slapukus;
  • blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
  • blokuoti slapukus iš konkrečių svetainių;
  • blokuoti visus slapukų siuntimus;
  • ištrinti visus slapukus uždarius naršyklę.

Jei nesutinkate įrašyti slapukų į savo kompiuterį ar kitą įrenginį, savo sutikimą galite bet kada atšaukti, pakeisdami nustatymus ir ištrindami išsaugotus slapukus. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, atminkite, kad taip bus ištrinti visi anksčiau nustatyti nustatymai. Be to, daugelis svetainių (įskaitant XTrapp svetainę) neveiks tinkamai, kai slapukai bus visiškai užblokuoti. Dėl šios priežasties nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės Bendrovės svetaine.

Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, tiesiog apsilankykite www.allaboutcookies.org arba savo naršyklės pagalbos puslapyje.

ASMENS DUOMENŲ SAUGA

Jūsų asmeninė informacija tvarkoma atsakingai ir saugiai pagal Asmens duomenų įstatymą, ES reglamentus (BDAR) ir kitus galiojančius įstatymus (jei tokių yra). Duomenų tvarkymo metu ir kai tik nustatome asmens duomenų tvarkymo priemones, įgyvendiname tinkamas teisines ir technines duomenų apsaugos bei organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto tvarkymo.Bendrovės darbuotojai ir oficialūs atstovai, kaip nurodyta mūsų svetainėje, neleidžia trečiosioms šalims darbo vietoje atskleisti ar skleisti informacijos apie Bendrovės klientus, įskaitant Bendrovės interneto svetainės lankytojus.Tvarkant asmens duomenis, saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į galimą riziką, kuri gali kilti.

JŪSŲ TEISĖS IR KITA SVARBI INFORMACIJA

Jūs turite teisę:

Gauti informaciją apie savo asmens duomenis, kuriuos tvarko XTrapp, įskaitant tai, kur ir kaip asmens duomenys renkami ir kaip Bendrovė juos tvarko;taisyti arba atnaujinti savo asmens duomenyse nurodytą informaciją; ir (arba) sustabdyti tokių duomenų tvarkymą, jeigu žinote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;ištrinti asmens duomenis arba sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymą, jeigu žinote, kad su asmens duomenimis buvo susipažinta neteisėtai ar nesąžiningai arba kad tvarkoma per daug asmens duomenų, arba buvo padarytas koks nors kitas su duomenų tvarkymu susijusių teisės aktų pažeidimas.Gauti Bendrovės turimų asmeninių duomenų kopiją kompiuterio skaitomu formatu ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba paprašyti Bendrovės tiesiogiai perduoti tokius duomenis kitam valdytojui, jei tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą). ).

Jei turite kokių nors rūpesčių ar skundų dėl jūsų teisių, susijusių su jūsų asmeninių duomenų naudojimu, galite susisiekti adresu post@xtrapp.no. Visada stengsimės tokius klausimus su Jumis išspręsti operatyviai ir tiesiogiai; tačiau jei nesate patenkinti mūsų atsakymu, galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?

Kai tik atnaujinsime šią XTrapp privatumo ir slapukų politiką, paskelbsime pranešimą svetainėje www.xtrapp.no. informuoti jus apie visus pagrindinius pokyčius.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

1. Pagrindinės sąvokos

1.1. Įmonė – UAB „LHM Step“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta įmonė ir prekės ženklo „XTrapp“ savininkė, buveinė Vyturio g.1, Kaušėnai, Plungės r. LT-90110 Lietuvos Respublika, įmonės kodas 303235362, kurios duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

1.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Bendrovė.

1.3. Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu.

1.4. Asmens duomenų tvarkymas – bet koks veiksmas, susijęs su Asmens duomenų naudojimu: rinkimas, įrašymas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, sujungimas, keitimas (papildymas ar pakeitimas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, platinimas, ištrynimas ar bet koks kitas veiksmas ar veiksmų rinkinys.

1.5. Automatinis režimas – veiksmai, visiškai arba iš dalies atliekami automatizuotomis priemonėmis.

1.6. Darbuotojas – asmuo, sudaręs darbo sutartį ar panašią sutartį su Bendrove ir Bendrovės vadovo paskirtas prisiimti atsakomybę už asmens duomenų tvarkymą.

1.7. Oficialus atstovas – verslo subjektas arba asmuo, nurodytas www.xtrapp.no, kurį Bendrovė paskyrė atstovauti Bendrovės pardavimų ir produktų kūrimo interesams.

1.8. Valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, Bendrovės įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Vadovas (-ai) (jeigu yra) turi būti registruotas atitinkamose institucijose.

1.9. Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami Asmens duomenys. Duomenų gavėjas (-ai) (jei yra) turi būti registruotas atitinkamose institucijose.

1.10. Slapukai – nedideli tekstiniai failai, siunčiami į kiekvieno apsilankiusio svetainėje asmens įrenginį; šie tekstiniai failai prisijungia prie svetainės ir laikinai saugomi tame įrenginyje. Kito asmens apsilankymo svetainėje metu naršyklė nuskaitys slapuką ir perduos informaciją atgal į svetainę ar elementą. Slapukų svetainėje surinkta informacija padeda pritaikyti svetainės turinį pagal lankytojo interesus, padeda atpažinti svetainės lankytoją ir išsaugoti apsilankymo istoriją.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šis dokumentas reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų, oficialių atstovų veiksmus tvarkant Asmens duomenis bei Bendrovės automatizuotų Asmens duomenų tvarkymo priemonių naudojimą. Taip pat apibrėžiamos Duomenų subjekto teisės, Asmens duomenų apsaugos rizikos veiksniai, Asmens duomenų apsaugos priemonės ir kiti klausimai, susiję su Asmens duomenų tvarkymu.

2.2. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir turi būti renkami bei tvarkomi tik tada, kai tai būtina Bendrovės duomenų tvarkymo reikalavimams. Bet kokie asmens duomenys, reikalingi asmens duomenims tvarkyti, yra nuolat atnaujinami.

2.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai – tiesioginė rinkodara ir kiti teisėti tikslai, apibrėžti prieš renkant duomenis.

2.4. Bendrovė Taisyklių 2.3 punkte nurodytu tikslu tvarko šiuos Duomenų subjekto asmens duomenis:

a) vardas;

b) pavardė;

c) el. paštas;

d) telefono numeris;

e) gyvenamasis adresas.

2.5. Asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja Asmens duomenų įstatymas ir atitinkami teisės aktai, reglamentuojantys duomenų tvarkymą ir apsaugą, taip pat šios Taisyklės.

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais tikslais:tiesioginė rinkodara, įskaitant informacinius biuletenius ir atsiliepimų formas;vidaus administravimas.

3.2. Bendrovė renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

a) pirmiau nurodytiems tikslams reikalingi pagrindiniai duomenys: vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys;

b) duomenys, reikalingi prekėms parduoti: užsakymo rekvizitai, sąskaitos faktūros, duomenys, susiję su mokėjimais ir kt.;

c) kiti duomenys, kurie prireikus turi būti išsamiai apibrėžti ir renkami tik gavus jūsų sutikimą.

3.3. Asmens duomenys tvarkomi rankiniu būdu ir neautomatiškai, naudojantis Bendrovės asmens duomenų tvarkymo priemonėmis.

3.4. Teisę tvarkyti Asmens duomenis turi tik darbuotojai, oficialūs atstovai ir vadovai. Kiekvienas Darbuotojas/Oficialus atstovas/Vadovas, kuriam pavesta tvarkyti Asmens duomenis, privalo saugoti jų konfidencialumą ir laikytis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

3.5. Darbuotojas / oficialus atstovas / vadovas privalo:

1. išlaikyti Asmens duomenų konfidencialumą;

2. tvarkyti Asmens duomenis pagal Asmens duomenų įstatymą ir susijusias taisykles;

3. neatskleisti Asmens duomenų, neperduoti jų ir nesudaryti jų prieinamų jokiam asmeniui, kuris nėra įgaliotas jų tvarkyti jokiomis prieigos priemonėmis;

4. nedelsiant pranešti Bendrovės vadovui arba Bendrovės vadovo paskirtam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, galinčią kelti pavojų Asmens duomenų saugumui.

3.6. Darbuotojai/Oficialūs atstovai, kurie automatiškai tvarko Asmens duomenis arba gali prisijungti prie vietinio tinklo, kuriame saugomi Asmens duomenys, privalo naudoti slaptažodžius. Slaptažodžiai turi būti keičiami periodiškai, taip pat susiklosčius tam tikroms aplinkybėms (pavyzdžiui, darbuotojui išėjus iš darbo įmonėje arba esant kitokiai galimybei, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims ir pan.). Darbuotojas/oficialus atstovas turi žinoti tik savo slaptažodį.

3.7. Kompiuterių priežiūros darbuotojas turi užtikrinti, kad Asmens duomenų failai nebūtų „dalijami“ iš kitų kompiuterių, o antivirusinės programos būtų periodiškai atnaujinamos.

3.8. Asmens duomenų apsaugą organizuoja, garantuoja ir vykdo Bendrovės vadovas arba jo paskirtas Darbuotojas.

3.9. Darbuotojas nebeturi teisės tvarkyti Asmens duomenų, kai pasibaigia darbo sutartis su Bendrove arba Bendrovės vadovas atšaukia Darbuotojo paskyrimą tvarkyti Asmens duomenis.

3.10. Oficialus atstovas neturi teisės tvarkyti Asmens duomenų, kai nutraukiama bendradarbiavimo sutartis su Bendrove arba Bendrovės vadovas atšaukia Oficialiojo atstovo teises tvarkyti Asmens duomenis.

3.12. Valdytojas netenka teisės tvarkyti Asmens duomenis, kai nutraukiama Valdytojo sutartis su Bendrove.

4. Duomenys Bendrovės interneto svetainėje (www.xtrapp.no):

(a) Administruodami svetainę ir diagnozuodami XTrapp serverio problemas, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – unikalus tinklo kodas, identifikuojantis kompiuterį. Juo galima nustatyti lankytoją ir rinkti įvairią demografinę informaciją;

(b) Naudodami slapukus renkame duomenis apie naudojimąsi paslaugomis. Informacija apie slapukus, slapukų tipus ir jų naudojimą pateikiama Taisyklių 5 pastraipoje (žr. žemiau);

(c) Jūs pateikiate duomenis siųsdami užklausos formas, garantijų paslaugas, prašymus įdarbinti arba prašydami susitikti ar skambinti per XTrapp svetainę. Mes renkame jūsų pateiktą pagrindinę informaciją, reikalingą vartotojo identifikavimui, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, gyvenamąjį adresą ir kt.

5. Slapukų naudojimas:

(a) Techniniai slapukai: užtikrina svetainės funkcionalumą sukuriant vartotojo paskyrą ir prisijungiant, kad galėtumėte valdyti Duomenų subjekto užsakymus. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam svetainės veikimui.

(b) Funkciniai slapukai: padeda atsiminti Duomenų subjekto pageidavimus ir efektyviai naudotis mūsų svetaine. Pavyzdžiui, šie slapukai įsimins tokią informaciją kaip pageidaujama kalba, prisijungimo informacija, paieškos ir anksčiau žiūrėtos prekės. Nors šie funkciniai slapukai nėra būtini, jie papildo funkcionalumą ir pagerina Duomenų subjekto svetainės patirtį.

(c) Analitiniai slapukai: padeda gauti įžvalgų, kaip lankytojai naudojasi svetaine, todėl ši informacija gali padėti optimizuoti ir tobulinti svetainę bei pasirinkti efektyviausias reklamos ir komunikacijos priemones.

(d) Komerciniai slapukai: įmonės ir trečiųjų šalių slapukai skirti rodyti suasmenintą reklamą mūsų svetainėje ir kitose svetainėse, remiantis naršymo veiksmais, pvz., Duomenų subjekto peržiūrėtais ar ieškomais elementais.

(e) „Google Analytics“ įrankį teikia JAV įmonė „Google Inc.“, todėl ji taip pat turi prieigą prie šio įrankio renkamos statistikos. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES ir JAV privatumo politiką, kuri užtikrina, kad paslaugų teikėjas laikytųsi ES privatumo standartų. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai privatumo įsipareigojimai. Apie tai galite perskaityti adresu https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamugges_20160909.html.

6. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

6.1. Duomenų subjektas, pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją apie surinktus šaltinius ir asmens duomenis, pavyzdžiui, kaip jie tvarkomi ir teikiami. Duomenų subjektas gali pateikti rašytinį prašymą paštu arba elektroniniu paštu, kad Bendrovė suteiktų prieigą prie Asmens duomenų.

6.2. Bendrovė, gavusi Duomenų subjekto prašymą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, yra atsakinga už prašomų duomenų pateikimą Duomenų subjektui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų teikimo prašymo dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys pateikiami raštu arba elektroninio pašto adresu.

6.3. Jūs, būdamas Duomenų subjektas, galite prašyti ištaisyti ar ištrinti Asmens duomenis arba prašyti sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymo veiklą, pateikdami Bendrovei raštišką prašymą paštu arba el. Bendrovė, gavusi tokį prašymą, nedelsdama patikrina Asmens duomenis ir Duomenų subjekto prašymu skubiai ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis.

6.4. Bendrovė nedelsdama informuoja Duomenų subjektą apie Asmens duomenų ištaisymą, ištrynimą ar pašalinimą pagal prašymą.

6.5. Bendrovė taip pat užtikrina visas kitas Asmens duomenų subjektų teises, garantijas ir interesus, garantuojamas Asmens duomenų įstatymo ir kitų galiojančių teisės aktų (jeigu yra).

7. Asmens duomenų perdavimas

7.1. Asmens duomenys gali būti teikiami tik Duomenų teikėjams, kai Bendrovė yra pasirašiusi atitinkamas sutartis dėl Asmens duomenų perdavimo/teikimo; Duomenų apsauga užtikrina tinkamą perduodamų Asmens duomenų apsaugą. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Asmens duomenų įstatyme ir kituose galiojančiuose teisės aktuose (jei tokių yra) nustatytais atvejais.

7.2. Bendrovė nenaudoja ir neatskleidžia jokios jautrios asmeninės informacijos, pavyzdžiui, sveikatos, rasės, religinių įsitikinimų ar politinių pažiūrų be aiškaus Duomenų subjekto sutikimo, nebent to reikalauja ar leidžia įstatymai.

7.3. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Asmens duomenų įstatyme ir kituose galiojančiuose teisės aktuose (jei tokių yra) nustatytais atvejais.

8. Asmens duomenų apsaugos rizikos veiksniai

8.1. Asmens duomenų apsaugos pažeidimas – veiksmas ar neveikimas, galintis sukelti nepageidaujamų padarinių, taip pat pažeidžiamos imperatyvios Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių įstatymų normos. Asmens duomenų apsaugą, žalos pažeidimo poveikio laipsnį ir pasekmes kiekvienu atveju vertina Bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens sudaryta komisija.

8.2. Asmens duomenų apsaugos rizikos veiksniai:

(a) netyčia, kai Asmens duomenų apsauga pažeidžiama dėl atsitiktinių priežasčių (duomenų apdorojimo klaida, duomenų laikmenos, duomenų įrašų ištrynimas, klaidingi duomenų perdavimo maršrutai (adresai) ir pan., arba sistemos pertrūkiai dėl elektros energijos tiekimo sutrikimo, kompiuterinio viruso). , ir kt., vidaus taisyklių pažeidimas, sistemos priežiūros trūkumas, programinės įrangos testai, netinkama duomenų laikmenų priežiūra, netinkama linijų talpa ir apsauga, kompiuterių integravimas į tinklą, kompiuterių programų apsauga, fakso reikmenų trūkumas ir kt.);

(b) tyčinis Asmens duomenų apsaugos pažeidimas (neteisėtas įsibrovimas į Įmonės/Oficialių atstovų patalpas, Asmens duomenų saugyklas, informacines sistemas, kompiuterių tinklą, piktybinis Asmens duomenų pažeidimas, tyčinis kompiuterinių virusų platinimas, asmens duomenų vagystė, neteisėtas kito Darbuotojo teisė ir pan.;

(c) netikėti atsitiktiniai įvykiai (žaibas, gaisras, potvynis, potvynis, audra, elektros instaliacija, temperatūros ir (arba) drėgmės pokyčių poveikis, purvo, dulkių ir magnetinių laukų poveikis, atsitiktinės techninės avarijos, kiti neišvengiami ir (arba) nekontroliuojami veiksniai, ir tt).

9. Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemonės

9.1. Siekdama užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, Bendrovė įgyvendina arba ketina įgyvendinti šias Asmens duomenų apsaugos priemones:

a) administracinis (saugių dokumentų ir kompiuterinių duomenų bei jų archyvų tvarkymas, taip pat darbo įvairiose veiklos srityse organizavimas, personalo supažindinimas su Asmens duomenų apsauga dirbant ir pasibaigus darbo ar panašiems santykiams ir kt. .);

(b) techninis ir programinis saugumas (serverių, informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų priežiūra, Bendrovės patalpų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, apsauga nuo kompiuterinių virusų ir kt.);

c) ryšių ir kompiuterių tinklai (užkarda, dalijimasis duomenimis, programomis, nepageidaujamais duomenų paketais ir kt.).

9.2. Asmens duomenų apsaugos techninės ir programinės įrangos priemonės turi užtikrinti:

a) operacinės sistemos ir duomenų bazių kopijų įdiegimas, kopijavimo technika ir atitikties kontrolė;

b) nuolatinio apdorojimo technologija;

c) sistemų atnaujinimo nenumatytais atvejais strategija (staigmenų valdymas);

d) fizinis (loginis) aplinkos testavimo programų atskyrimas nuo darbo režimo procesų;

e) leistiną duomenų naudojimą ir jų vientisumo palaikymą.

9.3. Visi Darbuotojai/Oficialūs atstovai, turintys teisę tvarkyti Asmens duomenis arba organizuoti ir vykdyti jų apsaugą, privalo griežtai laikytis Bendrovės nustatytų Asmens duomenų apsaugos priemonių ir atitinkamų taisyklių, instrukcijų ar procedūrų reikalavimų.

10. Asmens duomenų tvarkymo sąlygos.

10.1. Susitikimo ar skambučio registracijos tikslu – vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefonas, gyvenamosios vietos adresas. Šie Asmens duomenys tvarkomi gavus Jūsų sutikimą ir saugomi 10 (dešimt) metų nuo paskutinio Jūsų apsilankymo mūsų svetainėje rinkodaros ir kokybės užtikrinimo tikslais.

10.2. Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais - vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo adresas, prekės/paslaugos apmokėjimo rekvizitai (banko sąskaitos numeris, mokėjimo būdas ir kt.), pirkimo istorija (pirktos prekės, kaina ir kt.), kita informacija, susijusi su sutarties sudarymu ir vykdymu arba pasiūlymo pateikimu. Šie Asmens duomenys tvarkomi dėl būtinybės įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį arba siekiant užtikrinti procesų efektyvumą, aukštos kokybės klientų aptarnavimą pagal galimas sutartis ir saugomi 10 (dešimt) metų nuo Jūsų paskutinio pirkimo datos ir (arba) nuo paskutinės jūsų užklausos dėl galimos sutarties sudarymo data.

10.3. Garantinių paslaugų teikimo tikslais – vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, pirkimo istorija (įsigytos prekės, užsakymo numeris ir kt.), kita informacija, susijusi su garantuojamų paslaugų subjekto identifikavimu. Šie Asmens duomenys tvarkomi būtinybei įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį ir saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutarties sudarymo dienos.

10.4. Oficialių atstovų tinklo sukūrimo tikslais – vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefonas, gyvenamosios vietos adresas. Šie Asmens duomenys tvarkomi gavus Jūsų sutikimą ir saugomi 10 (dešimt) metų nuo Jūsų prašymo formos užpildymo ir išsiuntimo mums.

10.5. Kai Asmens duomenų tvarkyti nebereikia, jie ištrinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams.

10.6. Duomenis tiesioginės ir netiesioginės rinkodaros kampanijoms įmonė saugo ne ilgiau, nei numatytas duomenų tvarkymo, teisės aktų ar duomenų subjekto tikslas. Subjektui paprašius, Bendrovė pagal visus teisės aktų reikalavimus ištrina visus saugojimui nereikalingus duomenis apie Duomenų subjektą.

11. Atsakomybė

11.1. Darbuotojai/Pareigūnai, pažeidę Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą ar šias Taisykles, taiko įstatymuose numatytas atsakomybės priemones.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Taisyklių laikymasis ir, esant reikalui, peržiūra, patikėta Bendrovės vadovo ar jo įgalioto asmens.
12.2. Su Taisyklėmis atsakingi darbuotojai/oficialūs atstovai supažindinami pasirašant.